Kurs i kundebehandling 01: – Motiverende oppstart

Først av alt er det viktig å forstå hvorfor førsteklasses kundeservice er viktig både for bedriften og egen trivsel.

Kurs i kundebehandling del 01: – Motiverende startseminar

Dette kurset er første modul av en kursserie i serviceutvikling fra God Utvikling AS. Motivasjon til bedre kundeservice fungerer godt som ”kick-off” og motivasjonsseminar når du skal i gang med serviceutvikling. 

Deltakerne blir loset gjennom 5 hovedtema som danner grunnlaget for utvikling av bedre kundeservice.

E-læring: Dette kurset kan tas som e-læring her på ekurs online.

Målsetningen med kurset er å motivere deltakerne til å VILLE gi bedre kundeservice.

– Du skal få kunnskap om hvorfor du bør utvikle bedre kundeservice

– Du skal etter kurset ha motivasjon og lyst til å utvikle bedre kundeservice

– Du skal få innsikt i hvordan du kan oppnå bedre kundeservice

– Du skal få innsikt i hva som er viktige fokusområder for deg i den videre prosessen


Tema vi tar for oss på kurset

1) 10 gode grunner til å utvikle kundeservice!

  1. Hvorfor utvikle service?
  2. Hva taper bedriften din på dårlig service?
  3. Hvor mye er 1 kunde verd?
  4. Hva taper bedriften over 10 år på dårlig service?
  5. Hvorfor mister bedriften kunder?
  6. Hvor mye kan bedriften tjene på bedre klagebehandling
  7. (Hva taper bedriften på den skjulte misnøye blant kundene? Hvilket potensial har bedriften på innhenting av klager fra misfornøyde kunder?)
  8. Hva er bedriftens potensial for mersalg?
  9. Hva må vi gjøre for å få bedre service?
  10. HVA ER DIN GRUNN NUMMER 10?

2) 5 strategier til mersalg

Du får en gjennomgang av de 5 viktigste strategiske grepene din bedrift kan gjøre for å stabilisere og øke omsetningen

3) Hva er god kundeservice

Sammenhengen mellom salg og service

Bedriftens perifer- og kjerneprodukter

Motivasjon: Du vet hva du lever av – men hva lever du for?

Misjon: Hvilken nytte produserer du i jobben og din bedrift for kundene og samfunnet?

FORSTÅ FOLK OG FÅ ET BEDRE LIV: 
Hvem er dine kunder? Hva er det du bytter? Hvem bytter du med? Bytter du tjenester med andre enn kundene på jobben? Kan vi tenke oss noe som heter menneske-service?  Er det på mange måter det samme? Vil du få bedre forhold til alle andre du omgås ved å bli flinkere i kundeservice?  Hvordan kan du forbedre ditt liv og din trivsel ved å utvikle dine ferdigheter i kundeservice? 

Hvordan definerer du god service?

Hvilke ferdigheter og kunnskaper trenger du for gi god kunde service og god menneskeservice på alle sektorer i livet? 

Hva er best pracsis i kundereisen hos dere?

4) 10 steg til bedre kundeservice

Du får innblikk i de viktigste arbeidsområdene for utvikling av service, og nyttige tips om hjelp du kan få i prosessen.

Vi snakker generelt om prosessen i åpne kurs, og helt konkret om hva som skal skje i bedriftsinterne kurs.

5) Hvordan sette opp servicemål

Du setter opp noen innledende servicemål slik at du kan starte prosessen i din egen bedrift.

Kursserie: Dette er det første av seks moduler i en modulbasert kursserie. Kursene i denne serien kan tas separat, men det anbefales at de tas som en helhet. For best resultat bør du ta hele kursserien, slik at du får dypest mulig innsikt og trening i hvordan du i praksis skal gi den beste kundebehandling. Kursene har en direkte og praktisk arbeidsform der det varieres mellom teori, gjennomgang av eksempler og praktiske oppgaver. Dette er meget motiverende kurs som har snudd opp ned på mange kursdeltakeres oppfatning av sin virksomhet og hvordan de skal gå frem.

Referanser: Les noen uttalelser fra kursdeltakere her


Kategorier: Kurs i kundebehandling og kundeservice