OUR

Blog om utvikling av service, samarbeid, ledelse og motivasjon

Lurer du på noe med serviceutvikling? Vurderer du å samarbeide med oss? Ikke stress! Slapp av litt og les om god utvikling av kundebehandling, samarbeid og ledelse. Registrer deg for å lese flere artikler, og husk; vi har e-miljøet "Snakk om Service" der vi har uformelle møter på Zoom hver mandag. Vi tar opp emner i tur og orden fra "25 ekspertintervju om kundeservice", og annet som dere ønsker. Det er en fin måte å bli kjent på.  Du kan også ringe 5553 1050, eller gå til kalenderen og avtale et møte på Zoom.

Afthal Afthalin

Hvem er du? Hva er dine egenskaper og evner? Hva og hvor vil du? Hvordan komme dit?

Afthal Afthalin

Tidligere har du fått en innføring i DISK – modellen, som kan hjelpe deg å kjenne dine kunder bedre og gi dem riktig service.

Afthal Afthalin

Ved nyansettelser gis analysen til de mest aktuelle kandidatene. Den brukes som et samtaleverktøy under intervjuet.

Afthal Afthalin

DISK er en forklaringsmodell for hvordan vi kan dele inn ulike typer atferd.Dette har menneskeheten syslet med i lange tider.

Afthal Afthalin

Hva er «typisk» oppførsel for de 4 hovedtypene i DISK modellen? Hva motiverer dem og gir energi? Ta analysen FØRST og se deretter i denne art ...

Afthal Afthalin

denne artikkelen finner du en sti direkte til en rask DISK analyse. Selve analysen skal ta mindre enn ti minutter.

Load more