Betingelser for deltakelse i kurs og medlemskap i klasser og samfunn.

Vi ønsker deg velkommen til et god sted å lære nytt, og få næring til utvikling fra kursledere og andre kursdeltakere og medlemmer i klasser og samfunn.
Vi ønsker å gi deg et trygt lærested, der alle kan stole på hverandre.  Du må derfor akseptere betingelsene for kjøp.   Du får en rask oppsummering først i FAQ

Det med liten skrift

Jepp, vi vet det.  Ingen har tid til å lese alt.  "Det er sikkert ikke noe farlig å ikke lese det".
 Det du kan være trygg på er at vi ikke kommer til å ta betalt for noe du ikke har bestilt.  
Men du må også vite hva du kan og IKKE kan gjøre med innholdet du finner her.  
Les derfor FAQ under.

Frequently Asked Questions

NEI. Våre ekurs og samfunn er laget for firma og organisasjoner.  Alle som tar våre kurs vil naturligvis ha stor glede av dem som privatpersoner i sitt liv, for vi legger vekt på hele mennesket.

Betingelsene her er privatrettslige, og følger kjøpsloven,  ikke Forbrukerkjøpsloven. Hvis du ønsker å delta som privatperson må det skje via en registrert organisasjon, for eksempel firmaet der du jobber, klubb, lag osv.   På våre åpne kurs (kurs om ikke er for en bestemt bedrift) har vi IKKE mulighet for å sjekke at du faktisk er tilknyttet det firmaet du har oppgitt.  Vi regner med at du gjør det.

1. Du (eller arbeidsgiver) har kjøpt EN tilgang til kurs KUN for deg personlig.

Det betyr at:
-  Du IKKE kan gi eller selge passord og innlogging til en annen.  
- Du IKKE kan laste ned, kopiere eller gi videre noe av innholdet.  
- Du IKKE kan dele/ skjerm med flere (team, gruppe, seminar etc).
- Du IKKE kan være innlogget fra flere maskiner samtidig.

 (Du kan laste ned til ditt private bruk når det  er gitt tillatelse i teksten (det står typisk "last ned».))

Du eller arbeidsgiver KAN kjøpe tilgang til flere til redusert pris: For hele eller deler av kurset For en kort eller lengre periode  For eksempel et seminar for 30 i 6 timer.

 Du KAN anbefale kurset og tjene penger på det. Det gjør du ved å melde deg på ambassadør programmet. . Få en lenke som du sender til dem du mener vil ha glede av det.

Betinglsene for kjøp er beskrevet nedenfor. Det er en avtale som følger kjøpsloven, som slår fat at eventuelle feil og mangler skal rettes opp og at kjøp i visse tilfeller kan heves.  Det vil si hvis det er avvik mellom avtalt leveranse og leveransen, for eksempel.  Ettersom angrefrist gjelder for handel mellom profesjonelle og forbrukere gjelder den ikke for salg fra bedrift til bedrift.  Uansett: Har du KLAGE eller ANGRER, finner du FEIL eller noe som IKKE virker eller er som lovet vil vi vite det med en gang.  Slik at vi kan få rettet, lært, og få kontakt med deg om hva som skal skje videre.

I gruppene og klassene du blir med i er det vanlig folkeskikk som gjelder.  For sikkerhets skyld har vi lagt ut noen konkrete regler i gruppene. 
 Får vi klager som er rimelige,  reagerer vi med utestenging.  Alle skal la andre trives.   Det er også taushetsplikt i grupper og samfunn.  Det betyr at du underskriver på at du ikke skal bringe videre hva andre har sagt eller gjort i kurs og samfunn på en slik måte at noen kan føle seg utlevert.  

ekurs.online

Gjeldende betingelser


Alle kjøpsvilkår og betingelser for bruk av portalens teknologi og innhold er beskrevet nederst på siden (på engelsk) under "Terms and Conditions"

 Opphavsrett
© God Utvikling as Alle rettigheter er beskyttet.

En bruker kan bare brukes av en,  
men du kan kjøpe for flere brukere.
God Utvikling as tilbyr individuelle kursprogram. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil i  portalen.
Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en avdeling, gruppe, forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt.
Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.  Du vil få grupperabatt.

Hva som er forbudt.
Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på eKurs Online sine nettsider og portaler.
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden.
Kursets innhold er beskyttet av opphavsrett og er kun gitt for personlig, ikke-videre-salg bruk.
Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i kurset på en måte som utgjør en krenkelse av opphavsrett,
eller uten skriftlig godkjenning fra God Utvikling as.
Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet.
Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som tyveri.

Salg av tjenester:
Det er ikke tillatt å selge produkter/tjenester til våre medlemmer i e-miljøer og diskusjonsfora.  
Ønsker du å tilby tjenester kontakter du administrator og gjør avtale.

HVA SOM ER TILLAT:
Du kan  laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes (IKKE DELE MED ANDRE).

Betaling 
Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort via Stripe og Paypal. Vi tilbyr faktura til bedrifter som kjøper tilgang for grupper av deltakere. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Salg til private forbrukere
Tjenestene på disse ekurs.online er beregnet for bedriftsmarkedet.  Det er kun firma, organisasjoner og registrerte lag som kan kjøpe.  Private som ønsker å kjøpe må gjøre dette via en organisasjon.
 
Din og vår  konfidensialitets-erkæring
Vi respekterer ditt privatliv, og fortrolig informasjon vi får om din virksomhet.
Vi må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset.
Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt.
Vi respekterer dine konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter.
Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for God Utvikling as.
Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller God Utvikling as -teamet holdes strengt konfidensielt. Dette for at alle skal kunne snakke åpent om oppfatninger og utfordringer som angår personlig utvikling i forhold til temaet i kurset.

Oppførsel i grupper, klasser og samfunn
 Når du bruker et hvilket som helst system på nettsiden, skal du følge følgende regler. Manglende overholdelse av disse reglene kan resultere i at kontoen din blir suspendert eller stengt:
.1 Du må ikke bruke obskønt eller vulgært språk;
2 Du må ikke sende inn innhold som er ulovlig eller på annen måte støtende. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, innhold som er truende, sjikanerende, ærekrenkende, aldersdiskriminerende, sexistisk eller rasistisk;
3 Du må ikke sende inn innhold som er ment å fremme eller oppfordre til vold;
4 Det anbefales at henvendelser skjer på norsk, da vi kanskje ikke kan svare på henvendelser sendt på andre språk;
5 Måten du identifiserer deg selv på må ikke bryte disse vilkårene eller gjeldende lover;
6 Du må ikke utgi deg for å være andre mennesker, spesielt ansatte og representanter for God Utvikling as eller våre tilknyttede selskaper;
7 Du må ikke bruke vårt system til uautorisert massekommunikasjon som "spam" eller "søppelpost".

8 Du erkjenner at God Utvikling as forbeholder seg retten til å overvåke all kommunikasjon som sendes til oss eller som bruker vårt system.
9.Du erkjenner at God Utvikling as kan beholde kopier av all kommunikasjon som sendes til oss eller som bruker vårt system.
10. Du erkjenner at all informasjon du sender til oss gjennom vårt system kan bli endret av oss på hvilken som helst måte, og du frasier deg hermed din rett til å bli identifisert som forfatter av slik informasjon. Eventuelle begrensninger du ønsker å sette på vår bruk av slik informasjon må kommuniseres til oss på forhånd, og vi forbeholder oss retten til å avvise det.

Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre.
God Utvikling as garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger.
Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Ansvarsbegrensing 
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse 
God Utvikling as forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor God Utvikling as kontroll, f. eks instruktørs sykdom.  Ved utsettelse fra God Utvikling as initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar 
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Tvister
 I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet.
Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.  Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. Verneting er Bergen Tingrett.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av til andre.

Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at God Utvikling as kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Force majeur
Er God Utvikling as forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er God Utvikling as fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der vi refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.


Litt mer juridisk formulert:

Denne avtalen gjelder mellom deg, brukeren av dette nettstedet, og God Utvikling as, eieren av dette nettstedet.
Din aksept av å overholde og være bundet av klausulene 1, 2, 4–11 og 15–25 i disse vilkårene og betingelsene anses å ha skjedd ved din første bruk av nettstedet.

 Klausulene 3 og 12–14 gjelder bare for salg av tjenester. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene, bør du umiddelbart slutte å bruke nettstedet.  Ingen del av dette nettstedet er ment å utgjøre et kontraktsmessig tilbud som kan aksepteres. Din bestilling utgjør et kontraktsmessig tilbud, og vår aksept av det tilbudet anses å ha skjedd når vi sender deg en bekreftelses-e-post som indikerer at bestillingen din er akseptert.

  Definisjoner og fortolkning I denne avtalen skal følgende vilkår ha følgende betydninger:
 Konto: omfatter samlet den personlige informasjonen, betalingsinformasjonen og legitimasjonen som brukes av brukere for å få tilgang til betalt innhold og/eller ethvert kommunikasjonssystem på nettstedet;
Innhold: omfatter alle tekster, grafikk, bilder, lyd, video, programvare, datakompilasjoner og alle andre former for informasjon som kan lagres i en datamaskin og som vises på eller utgjør en del av dette nettstedet;
Fasiliteter: omfatter samlet alle online fasiliteter, verktøy, tjenester eller informasjon som God Utvikling as gjør tilgjengelig gjennom nettstedet, enten nå eller i fremtiden;
Tjenester: omfatter tjenestene som er tilgjengelige for deg gjennom dette nettstedet, spesielt bruk av God Utvikling as sin proprietære e-læringsplattform;
 Betalingsinformasjon: omfatter alle opplysninger som kreves for kjøp av tjenester fra dette nettstedet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kreditt-/debetkortnummer, bankkontonummer og sorteringssiffer;
Lokaler: omfatter våre virksomhetslokaler som ligger på God Utvikling as, Lindåsvegen 1580, 5956 HUNDVIN;
System: omfatter alle online kommunikasjonsinfrastrukturer som God Utvikling as gjør tilgjengelig gjennom nettstedet, enten nå eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, webbasert e-post, meldingsbrett, direktechatter og e-postlenker;

Bruker/Brukere: omfatter enhver tredjepart som får tilgang til nettstedet og ikke er ansatt av God Utvikling as og ikke handler i sin ansettelseskapasitet.  

Opphavsrett
2.1 Alt innhold inkludert på nettstedet er opphavsrettslig beskyttet av God Utvikling as, med mindre annet er angitt. Alle rettigheter forbeholdes.  
2.2 Med mindre det er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene og betingelsene, er ingen deler av nettstedet eller innholdet lovlig å kopiere, lagre, distribuere eller på annen måte bruke uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra God Utvikling as.

 Salg av tjenester
3.1 Ved å foreta en bestilling på nettstedet vårt, bekrefter du at du har rettslig kapasitet til å inngå en bindende avtale.  3.2 Prisene for tjenestene som tilbys på nettstedet er tydelig angitt. Eventuelle ekstra kostnader, inkludert skatter og avgifter, vil også bli opplyst før du fullfører bestillingen.  3.3 Betaling for tjenestene kan gjøres ved bruk av de godkjente betalingsmåtene som er oppgitt på nettstedet. Du samtykker i å gi nøyaktig, fullstendig og oppdatert betalingsinformasjon når du utfører en bestilling.  

Ansvarsfraskrivelse
4.1 Nettstedet tilbys "som det er" uten noen form for garanti, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-innfrielse.  
4.2 God Utvikling as påtar seg intet ansvar for eventuelle feil, utelatelser eller unøyaktigheter i innholdet på nettstedet. Vi påtar oss heller ikke ansvar for skader eller tap som oppstår som følge av bruk av eller tillit til innholdet på nettstedet.

 Personvern
5.1 Vi behandler all personlig informasjon i samsvar med vår personvernpolicy. Ved å bruke nettstedet samtykker du i vår behandling av personlig informasjon i samsvar med denne policyen.  
5.2 Vi vil ta rimelige forholdsregler for å beskytte din personlige informasjon, men vi kan ikke garantere sikkerheten for informasjonen som overføres via internett.  

Endringer av vilkår og betingelser
6.1 God Utvikling as forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst. Eventuelle endringer vil bli kunngjort på nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet etter at endringene er kunngjort, anses du for å ha akseptert endringene.  

Lovvalg og tvisteløsning
7.1 Disse vilkårene og betingelsene er underlagt norsk lov. Enhver tvist eller uenighet som oppstår i forbindelse med nettstedet eller disse vilkårene og betingelsene skal forsøkes løst i minnelighet.  7.2 Dersom en minnelig løsning ikke kan oppnås, skal tvisten avgjøres ved de ordinære domstolene i Norge i samsvar med norsk lov.  

Kontaktinformasjon
8.1 Dersom du har spørsmål, kommentarer eller klager angående nettstedet eller disse vilkårene og betingelsene, kan du kontakte oss på følgende måter:  
Adresse: God Utvikling as, Lindåsvegen 1580, 5956 HUNDVIN , Norge E-post: EKURS@godutvikling.no Telefon: +4741331050

Betingelser fra vår leverandør av portal (NewZenler)

By accessing this website hosted in Zenler.com, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

Terms

Permission is granted to use the materials on Companies web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  • a) modify or copy the materials.
  • b) use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial).
  • c) attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Companies web site.
  • d) remove any copyright or other proprietary notations from the materials.
  • e) transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any copied/downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

Disclaimer

The materials on Companies web site are provided 'as is'. Company makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Company does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

Limitations

In no event shall Company or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Companies Internet site, even if Company or a Company authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

Revisions and Errata

The materials appearing on Companies web site could include technical, typographical, or photographic errors. Company does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Company may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Company does not, however, make any commitment to update the materials.

Links

Company has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Company of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

Site Terms of Use Modifications

Company may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

Governing Law

Any claim relating to Companies web site shall be governed by the laws of the State of New York without regard to its conflict of law provisions.

As an Instructor, You represent, warrant, and covenant that: No Submitted Content shall infringe or misappropriate any intellectual property right of a third party. But, if instructor use HEVC compression, it's the instructor's responsibility to pay the royalties to the MPEG-LA, the owner of HEVC patents as appropriate.

Privacy Policy

Read more on Privacy Policy here.

Cookie Policy

Read more on Cookie Policy here.

Copyright @ ekurs. All rights reserved

ekurs - Powered By Zenler