Innhold kurs i kundebehandling for bedre kundeservices

Her er en liste med de vanligste emner for kurs i kundeservice. Ta dem som e-kurs, eller blandet læring i kundebehandling.

Vi holder fortsatt live kurs

1 OPPSTART: Bli motivert til bedre kundeservice!

 • Hvordan kan bedret service øke omsetningen?
 • Hva kan gå galt og hvordan unngår du dette?
 • Hva er god service?
 • Hvordan kan du utvikle bedre service i din bedrift?
 • Slik setter du opp mål og planer for bedring av service.

2 - DISK®-modellen: Med individuell kunde-behandling gir du bedre service (DISK®-modellen).

 • Lær om fire hovedtyper
 • Ta analyse som viser din stil
 • Lær å tilpasse deg til stiler som er ulike deg
 • Lær hvordan du enkelt kan lese hvilken type dine kunder er.
 • Hvem samarbeider du best/verst med?
 • Hvordan forbedrer du salg til og samarbeid med typer som er ulike deg?
 • Hvordan selger du mer til ulike kundetyper?


3 GOD SERVICE: Slik gir du god service!

 • Hva er GOD service?
 • Hvordan bedre intern service?
 • Slik bedrer du relasjonen og kommunikasjonen
 • Om kroppsspråk, og bruk av stemmen.
 • Hvordan fjerne hindringer for utvikling av god service
 • Slik lager du gode servicemål
 • Slik setter du opp en plan for utvikling av bedre service

4 - Kroppsspråk og avansert kommunikasjon: Slik skaper du bedre kommunikasjon i kundebehandling!

 • Slik bedrer du relasjonen og kommunikasjonen.
 • Aktiv lytting.
 • Rapport - speiling -pacing med hele kroppen.
 • Valg av ord.
 • Om kroppsspråk, og bruk av stemmen.
 • Hvordan lytte med øynene.
 • Kroppens næhetssoner.
 • Hvordan ulike kanaler og medier påvirker kommunikasjonen.
 • Dialog kontra diskusjon.
 • Hvordan fungerer tankene i forhold til følelser?
 • Hvordan tilpase sin kommunikasjon til de fire typene i DISK-modellen?

5 - Løsningsfokuserte samtaler: Gjør dine kundesamtaler løsningsfokusert.

 • Slik kan du åpne samtaler.
 • Innføring i spørreteknikk.
 • Hvordan avdekker du kundens problem og mulige løsninger?
 • Slik presenterer du løsningen (fordelen) for kunden.
 • Hvordan presentere alternative løsninger(dersom du ikke har nøyaktig det kunden spør etter).
 • Slik presenterer du løsningen (fordelen) for kunden.
 • Hvordan presentere alternative løsninger(dersom du ikke har nøyaktig det kunden spør etter).
 • Kjente teknikker som fremmer gode avgjørelser.

6 - MERSALG: Skap mersalg og pluss-salg.

 • Motivere deg til å selge mer!
 • Hvordan selge mer uten å bli virke påtrengende?
 • Hvordan gjøre mersalg til god service?
 • Tilrettelegg lokalet for mersalg!
 • Hvordan skal du tilby og eksponere pluss salgsprodukter
 • Teknikker for
  • Oppsalg
  • Nedsalg
  • Medsalg
  • Kryss salg

7 - KLAGER OG AFFEKT: Slik behandler du sinte kunder, klager og følelser.

 • Hvordan gir klagebehandling deg flere kunder?
 • Hva tjener du på å håndtere klagere profesjonelt?
 • Sterke følelser og stressmestring.
 • Hvordan bør du behandle en følelsesladet kunde?
 • Når vil misfornøyde til å klage?
 • Hvordan skal du få misfornøyde medarbeidere til å klage?
 • Slik beholder du de misfornøyde kundene.

8 - SERVICE HELT: Eksperten i faget, produktene og markedet.

 • Produkt opplæring
 • Produktenes egenskaper, behov de løser og utvidet nytte.
 • Konkurenter og deres alternative produkter.
 • Etikk i salg.
 • Forbrukerloven og kundenes rettigheter
 • Hvordan vi forebygger klager, hva vigjør for å få klager fra misfornøyde kunder, og og hvordan vi behandler kunder som har en klage.

9 - SERVICE LEDELSE: Lær å lede utvikling av kundeservice.

 • Hvordan du setter i gang utvikling av service.
 • Slik setter du mål og motiverer.
 • Måling av kundetilfredshet.
 • Oppfølging av avdelingen og hver medarbeider
 • Les detaljert kursinnhold

10 - KURS LEDELSE: Bli kursleder i kundeservice.

 • Bedriften din får overført kompetanse til kontinuerlig serviceutvikling.
 • Du blir sertifisert for personlighetsanalysen DISK®-modellen.
 • Du får teoretisk og praktisk innføring i kursledelse og presentasjonsteknikk.
 • Du får opplæring i modulene i service og samarbeidsutvikling
 • Du trenes gjennom undervisning sammen med erfarne kursledere.

Prosessen for utvikling av den beste kundeservice kan effektiviseres ved å ha en blandet læringsprosess med korte live-kurs i kundeservice, e-læring, webinarer og coaching av avdelingslederne slik at nye mønstre blir trent godt inn. Vi har i 30 år sagt at "vår beste opplæring starter når kursdeltakerne forlater klasserommet". 

Forskning på læring peker på at det er best å lære noe der du skal bruke det.

Vår metode er å lære opp interne coacher, for eksempel linjeledere, i servicerledelse og coaching. 

I større organisasjoner har vi også lært opp interne kursledere som benytt'er vår metodikk.

 Man kan bli sertifisert kursleder i kundeservice på relativt kort tid. Dette passer godt for store bedrifter.

Start gjerne med åpne kurs, følg nivåene og bli ekspert i kundeservice!

Se alle ekurs her


Kategorier: inspirasjon ti utvikling av kundeservice, Kurs i kundebehandling og kundeservice