Hvilken type coach trenger du - og til hva?

Du kan få en coach med eller uten erfaring fra din branse. Til deg eller en gruppe. Sammen med kurs i ledelse, salg, kundeservice med mer. Les andres erfaringer med coaching.

Her er brosjyren, med en innledende fortelling til hver side.  Dette er  brosjyren om coaching med God Utvikling. Les nå eller last den ned her. 

Ta et enkelt møte med Coachen, eller ha Coach som en fortrolig ressurs en periode. 

Kanskje du ønsker kun en samtale om et tema. En samtale som  bare varer en time eller to.  

Eller du ønsker en coach som er tilgjengelig for deg i 3 måneder. Dere  møtes 6 ganger.  Coachen er tilgjengelig på telefon, sms, mail, zoom osv.  i hele perioden om det dukker opp noe.


Coaching av grupper:

Vi jobber ofte med grupper.  Det kan være toppledergrupper eller andre team, der det er uforløst energi.  Det er som regel konflikter - for det skal det jo være - for eksempel en kamp om ressurser.  Vi tar ofte tak i relasjonene innad i gruppen og bidrar til at de blir bedre - par for par. 

Vi bidrar til at felles mål blir tydeligere, sett i forhold til hva som er visjon. misjon og verdier i organisasjonen.