Bli en god motivator i endring og vekst!

Lær de grunnleggende ferdighetene for motiverende ledelse i endringsprosesser.

Motivasjon handler om å skape energi, ledelse om å hjelpe medarbeidere til å gjøre de rette handlingene for å nå organisasjonens mål. 

I endringsprosesser kan medarbeidere bli ineffektive. De kan få sjokk, bli tilbaketrukket og motsette seg endringene. De fleste opplever "endringsorg", en prosess som ligner på private sorgreaksjoner.  De trenger tid, og hjelp fra nærmeste leder. Får de ikke det, vil endringen ta mye lengre tid før den blir effektiv.  

Du vil lære hva som skal til, slik at du får en effektiv endringsprosess, og leder dem videre etter dette.  

Uansett hva du som leder ønsker av resultater, får du her en verktøykasse med grunnleggende teknikker som det er nødvendig å benytte.  Et system for hvordan du setter mål, og opprettholder energi og samarbeid i laget ditt. Dette vil du lære

Alle emnene i e-kurset henger sammen. De setter deg i stand til å forstå hvorfor og hvordan du motiverer. Du får korte lettfattelige leksjoner, og skjema du kan benytte når du praktiserer. Underveis i kurset har vi egne diskusjonsfora og webinar.

 • Motivasjon i endringsorg

  Den største feilen flest ledere gjør i endring er å overse sjokket, motstanden og sorgen som kommer i starten. Det forsinker, og kan ødelegge effekten. Her får du vite hva som skal til.

 • Hva er motivasjon?

  Motivasjon er definert som energi til å begynne/slutte med noe, eller endre retning or å nå et mål. Hvordan systematiserer du din kommunikasjon og ledelse for å få til dette?

 • Hvordan skapes energi?

  Det er medarbeidernes energi og ikke tid som er den viktigsete konkuransefaktoren fremover. Det er hva de får ut av tiden som teller. Hvordan stimulere de fire energisystemene i kroppen: Den fysiske, den emosjonelle, den mentale og den sprituelle energien?

 • Hvordan sette mål og nå dem?

  Du lærer en enkel prosess for å sette mål og delmål, og om hvordan du arbeider for å opprettholde energi og retning mot målet. Medarbeiderne er drevet av sine personlige mål. Derfor må bedriftens mål "oversettes" til hvordan det å nå dem gjør at de når sine egne mål.

 • Hvordan gi ros og belønninger?

  Å bli sett er viktig. Det skaper emosjonell energi. Ros er en effektiv forsterker av riktig atferd. I opplæring, og på veien mot målet. Men det er også fallgruber du må unngå. Ros, konkurranser, premier og bonuser kan ha negative effekter. Det er derfor viktig å ha et system på dette.

 • Hvordan gi konstruktiv i kritikk?

  Det er få mennesker som liker å få kritikk. 60% av ledere skyr å gi kritikk, og det er ikke rart. Men det finnes en god dialogteknikk for å korrigere atferd som gir energi til endringen. En metode som gir lyst til å gjøre det som skal til.

 • System for samtaler og oppfølging.

  En årlig medarbeidersamtale er en alt for sjelden evaluering og planlegging. Den er god for noe, men må settes inn i et system av månedlige ROS (Resultat Oppfølgings Samtaler) med individer og avdeling. I tillegg til personlig ros og konstruktiv krittikk -så ofte som mulig. Her lærer du systemet.

 • Andre kurs og tips til videre læring

  DISK-modellen. Du som vil være en god motivator vi ha stor nytte av å ta vårt kurs i DISK-modellen. Her lærer du om hva som motiverer ulike typer av mennesker, og hvordan denne typen kan motiveres. LEDER SOM GLEDER: Du kan ta vår grunnkurs i hvilke metoder som gjør deg og dine medarbeidere gladere "Gled Deg". Deretter kan du ta del 2 for ledere, der vi ser på hvordan du kan legge til rette for mer glede på jobben.

 • Grunnkurs for ledelse av kundeservice

  Dette kurset passer godt som fundament for deg som star kurs i servceledelse og utvikling av god kundebehandling.

Kursets innhold

  1. 9 punkts aksjonsplan for toppleder og teamledere

  2. Viktige momenter for teamlederes planlegging

  3. Teamleder: Nytt jobbinhold. Redefinere stillinger.

  4. Inspirerende ledelse

  1. 10 ting du får vondt av fordi du ikke visste det. Sjekk disse advarslene før du planlegger oppsigelser og omorganisering.

  2. 9 tips til ledere som skal gjøre endringer.

  3. Ha en spennende visjon, en misjon og et hårete mål for endringen, så folk beholder engasjementet.

  4. Lansere endring. Stikkord og forslag til disposisjon av Sjefens (endringslederens) presentasjon av endring.

  5. Historier om bedrifter som kom styrket ut av krise og endring

  6. Noen ord om endringsstaben

  7. Hva stresser folk i omstilling? Hvilke faktorer må du ta hensyn til?

  8. Hva er sosial støtte? Hvordan er det avgjørene for suksess i omstillig?

  9. Endring 1. - Hvilke faktorer kan du styre, hvilke ikke?

  10. Endring 2. De fem fasene i endring

  11. Endring 3: Fem tips til forberedelsesfasen

  12. Endring 4: Fire tips for planleggingsfasen

  13. Endring 5: Fire tips til struktureringsfasen

  14. Endring 6. Ni tips til gjennomføringsfasen

  15. Endring 7: Belønning og feiring underveis.

  16. Teamlederens rolle som endringsagent.

  1. 3 endringsfeller noen ledere går i. (Ikke du, for du leser dette).

  2. Omstilling og endring skaper endringsorg . Øk effektiviteten i endringen ved å gi støtte i sorgprosessen.

  3. Endringsorg: Fase 1 - Fornektelse. Preget av sjokk.

  4. Endringsorg: Fase 2 - Motstand

  5. Endringsorg: Fase 3 - Utforsking

  6. Endringsorg: Fase 4 - Engasjement

  7. Helbrede endringsorg: Slik kan du lede dine medarbeidere gjennom "sorg fasene".

  8. Helbrede endringsorg 1: Hjelp medarbeiderne ut av sjokkfasen.

  9. Helbrede endringsorg 2: Hjelp medarbeiderne ut av motstandsfasen.

  10. Helbrede endringsorg 3: Hjelp medarbeiderne i utforskingsfasen.

  11. Helbrede endringsorg 4: Hjelp medarbeiderne til større engasjement.

  1. Kommunikasjon: Hva det hander om i endringsprosesser.

  2. 1. Skap et godt klima for kommunikasjon.

  3. 2. Tre tips om hvordan du forteller folk nyheten om forestående endring

  4. 3. Syv punkter du bør ha med i innholdet når du skal informere om forestående endring

  5. 4. Bruk aktiv lytting i personlige møter og allmøter.

  6. 5. Bruke spørsmål

  7. 6. Coachende spørsmål.

  8. 8. Få frem et klart budskap.

  1. Tegn på motstand, og fordelen med motstand.

  2. Slik behandler du folk som er følelsesladet (sint, trist, opprømt).

  3. Grunner til at de du leder ikke klager på deg, til deg (men til andre).

  1. Bli motivert – og motiverende!

About this course

 • Gratis
 • 62 leksjoner
 • 0 timer med videoinnhold

Andre e-kurs i ledelse og videre læring.

Alle e-kursene henger sammen. De setter deg i stand til å forstå hvorfor og hvordan du kan lede og motivere.

 • DISK-modellen - Ulike typer motiveres av ulike grunner.

  Du som vil være en god motivator vi ha stor nytte av å ta vårt kurs i DISK-modellen. Her lærer du om hva som motiverer ulike typer av mennesker, og hvordan denne typen kan motiveres.

 • Grunnkurs for ledelse av kundeservice

  Dette kurset passer godt som fundament for deg som tar kurs i servceledelse og utvikling av god kundebehandling.

 • LEDER SOM GLEDER:

  Du kan ta vår grunnkurs i hvilke metoder som gjør deg og dine medarbeidere gladere "Gled Deg". Deretter kan du ta del 2 for ledere, der vi ser på hvordan du kan legge til rette for mer glede på jobben.

Hva koster kurset?

Du kan betale kurset med en engangssum eller som avdrag. Du har 14 dager angrefrist.

Slik er blandet læring bedre:

e-Kurs kan blandes med interne foredrag og oppfølging på arbeidsplassen. Her er noen av grunnen til at læringen blir mer effektiv:

 • Korte leksjoner - LÆR når DU vil.

  Korte e-leksjoner du kan ta i ledige øyeblikk. Kjappe oppgaver. Bryt av og fortsett etterpå. Se videoer. Les artikler. Delta på webinarer. Ta avsluttende prøve - og få kursbevis.

 • e-Klasserom med sosial læring.

  Læring er best sosialt, spesielt for de utadvendte. Hvert kurs har en egen diskusjonsgruppe, der deltakerne kan dele erfaringer og lære av hverandre. Bedrifter kan ha interne grupper.

 • Kursbevis

  Hvert kurs har en avsluttede prøve. Når du består denne, får du et kursbevis som du kan laste ned. Kursbeviset viser hvilke emner du tatt, og antall timer kurs det tilsvarer.

 • Kickoff, ledertrening og support.

  Bedrifter som vil ha full fart i en gruppe, kan starte med et effektivt foredrag/kurs for lederne. Der blir det viktigste gjennomgått, og lederne får aktiviteter de kan bruke for å følge opp kursmodulen. Så kan medarbeiderne ha kickoff, eller bare ta e-kurset. Kontakt oss.

 • Webinar-kickoff til kurs.

  Alle kurs kan tilby webinar for deltakerne. Et kickoff der det viktigste blir gjennomgått. Dette passer godt for bedriftsinterne kurs. Deretter regelmessige møter, der deltakerne møtet kursleder og kan stille spørsmål.

 • Tips & Tjen

  Kjenner du andre som vil ha glede av vår e-læring? Bli vår ambassadør. Da tjener du penger hver gang de kjøper et kurs. En fin måte å finansiere egen læring!

Noen referanser

Les flere referanser på siden "om oss".

“«Kurset til God Utvikling as var lærerikt og nyttig og har hatt en positiv innvirkning på alle deltakerne. Foredragsholderen har vært meget engasjerende og fått alle til å delta aktivt. Jeg kan anbefale alle et slikt kursopplegg med motivasjon, opplæring og videreutvikling.»”

Vidar Aasebøe, Senterleder Kløverhuset

“Når det gjelder Nicolay Leganger sitt foredrag om "kroppsspråk og kommunikasjon" på en time, var vi meget fornøyd med det. Jeg ser helt klart utfordringen i at tidsrammen var så vidt knapp og temaet så stort, men jeg synes han greide å velge ut det viktigste og å få tid til det på en time uten at det ble stress. Bare det å holde oppmerksomheten til 20 personer i en time fra kl. 16.00 til 17.00 en fredag, vitner om god innsats fra foredragholders side. Han engasjerte tilhørerne og fikk i gang diskusjoner.”

Nina, Oslo Tingrett

“«Nicolay Leganger er bare fantastisk. Kombinasjonen av logikk, læring, humor og psykologi var genial. Det var nok andre enn jeg som fikk en aha-opplevelse! Ja det var absolutt verd tiden vi brukte.»”

Cathrine Bahus, Butikksjef Ginnis

“Jeg kan på det sterkeste anbefale Nicolay Leganger som coach. Jeg er helt trygg på at han vil gjøre en svært god innsats og tilføre både deg personlig og din bedrift en betydelig verdi. Jeg ble kjent med Nicolay Leganger da jeg første gang ba om hans hjelp i forbindelse med systematisering og forbedring av rutiner for medarbeidersamtaler. Nicolay hadde mye å tilføre prosessen og jeg forstod raskt at han også kunne tilføre meg som leder mye gjennom hans arbeide som coach. Nicolay har siden «coachet» meg gjennom flere omstillingsprosesser og vært en svært god støtte. Det har vist seg utrolig nyttig å snakke helt åpent og ærlig med en person om sine egne tanker og bekymringer. Det er først i ettertid jeg har forstått at mange av problemstillingene jeg diskuterer med Nicolay er saker jeg trolig aldri ville tatt opp selv med mine nærmeste medarbeidere. ”

Erik Windahl Olsen, Gründer og daglig leder Webhuset AS

“«Rett og slett oppløftende avbrekk i hverdagen. Der vi fikk nye impulser, ble mer kvalitetsbevisste og målrettet både i forhold til ansatte og for bedriften. Nicolay Leganger er en fantastisk kursleder!! Helt suveren. Ikke ett uinteressant øyeblikk. Kurset hjalp meg til å se på ting fra andre sine sider, hvordan forberede, utarbeide planer, ta opp ting med medarbeidere osv.» ”

Kith Meland, Butikksjef Bergen Kondomeri.

Noen av våre kunder

Vi har levert kurs og coaching siden 1991God Utvikling as har levert små, og noen av Norges største integrerte kundeservice-, salg- og lederkurs. 

Fremover lanserer vi disse som "blandet læring". Det vil si at vi tilbyr e-kurs, støttet av  webinarer i tillegg til eventuelle "vanlige" foredrag/kurs. 

-Registrer deg og last ned pdf om kursmoduler, coaching og med referanser.

Hvordan få mer energi og bedre relasjoner - mer fornøyde kunder og medarbeidere? Meld deg på vårt nyhetsbrev med  tips.

System for utvikling av resultater:

Ventelo brukte dette systemet og ble kåret til "Norges beste kundesenter".

De som ønsker:

 • Mer effektivt samarbeid.
 • Agile ledere.
 • Økt omsetning og inntjening.
 • Serviceinnstilte medarbeidere.
 • Mer energi.

Hva gjør de?

 1. De starter med ledelsen. Fra toppen og ned. Alle er godt forberedt på det som skal skje - og det som kan skje.
 2. Så starter medarbeiderne utvikling av samarbeid & kundebehandling. Nedenfra og opp. Kunden er i fokus - ledelsen er forberedt.
 3. Utviklingen følges opp med e-læring, og motiverende aktiviteter.

Registrer deg som gratis gjest, og last ned noen sider om hvordan 2400 organisasjoner har fått det til.

Du kommer rett til brosjyrer, men får også tilgang til gratis e-kurs og annen inspirasjon.

Kontakt oss - eller la oss kontakte deg:

Ring oss på tlf 5553 1050, eller send en epost til booking@godutvikling.no. Klikk på knappen under om vi skal kontakte deg:

Noen av våre kunder

Vi har levert kurs og coaching siden 1991

God Utvikling as har levert små og noen av Norges største integrerte kundeservice-, salg- og lederkurs. Fremover lanserer "blandet læring", med e-kurs, webinarer og bedriftsinterne foredrag/kurs. Registrer deg som gjest og få gratis tips, artikler og inspirasjon til god utvikling.