L3: Utvikling av kundeservice for motiverende ledere og coacher

Komplett trening i coacing og motivasjon, med oppgaver og system for utvikling av kundeservice.

Course Summary

Det dine medarbeidere trener på og lærer på arbeidsplassen, skaper endring i hverdagen. Av alt de lærer på kurs glemmes 93%, om det ikke blir trent på når de kommer på jobben. I praksis blir det få endringer hvis ikke ledelsen er engasjert og det er lagt opp til trening, gode øvelser, måling og feiring av fremgang - eller inspirerende kritikk når det behøves. Alle ledere og coacher blir gode motivatorer som har hjelpemidler og trening i å utvikle medarbeidere, policy og systemer.

Course Curriculum

Nicolay Leganger

Vi er pådrivere for bedre kundeservice. Nettverket av samarbeidende konsulenter i God Utvikling har siden 1990 hatt som mål å skape et bedre liv for kunder, medarbeidere og ledere.  Vi har fokusert på serviceutvikling, serviceledelse, salg og motifvasjon. Mer enn 60.000 kursdeltakere fra 2.500 organisasjoner har deltatt i kurs levert av God Utvikling as. Dette har vi lært mye godt av, og vi er selv blitt mer motivert til å bidra for andre.  Kontakt oss på email@ekurs.online eller tlf. 55531050. 

John Smith

Developer

Highly Recommended Course. Easy to Understand, Informative, Very Well Organized. The Course is Full of Practical and Valuable for Anyone who wants to Enhance their Skills. Really Enjoyed it. Thank you!!

Course Pricing