Kjenner du deg igjen i DISK-modellen?

Hva er «typisk» oppførsel for de 4 hovedtypene i DISK modellen? Hva motiverer dem og gir energi? Ta analysen FØRST og se deretter i denne artikkelen

Hva er «typisk» oppførsel for de 4 hovedtypene i DISK modellen? Hva motiverer dem og gir energi? Ta analysen FØRST og se deretter i denne artikkelen om du kjenner deg igjen. Dette er en avkryssingsoppgave. Du vil nok finne deg selv i flere av typen. Tell kryssene – så får du se!

Før du leser denne artikkelen bør du ta DISK-analysen her. Det sikrer at du få et riktigst mulig resultat.

Kjenner du deg igjen?

Les hver påstand, og sett ett kryss (X) foran påstanden dersom du er enig i at dette passer på deg. Start med den stilen (D/I/S/K) du fikk flest poeng på i analysen. Etterpå kan du se på de andre stilene. De fleste kjenner seg godt igjen i to av dem. Husk også på at du tok analysen ut fra en bestemt rolle (i jobben din?). Det kan godt hende du bruker en annen stil/type i andre roller (venn, kjæreste, mor/far, trener etc).

D: Driftig

Kjennetegn:

En D’ kan:

5 være målrettet

5 få ting til å skje, ha hastverk

5 oppsøke utfordringer

5 bestemme seg fort på nøkkelfakta

5 mislike stillstand. Noe må skje hele tiden

5 virke autoritær og kontrollerende

5 takle motgang med et smil

5 like å gå løs på problemer

5 være risikovillig, og ta sjanser

Hva motiverer en D?: (Hva gir energi)

5 å ha myndighet og styrke (frihet og autoritet)

5 å få utfordringer som få andre kan mestre

5 å få offentlig anseelse (status)###

5 å ha varierte arbeidsoppgaver

5 å få særbehandling (gjøres unntak for ham)

5 å få klare tilbakemeldinger (ris og ros, diskusjon)

5 å ha avansements-muligheter

5 å få muligheter til å arbeide hardt

5 å ha kontroll over situasjonen

I: Inspirerende

Kjennetegn:

En I’ kan:

5 være kontaktsøkende

5 gi et godt førsteinntrykk

5 virke svært snakkesalig

5 bruke mye kroppsspråk når han snakker

5 ønske å bidra til et positivt nærmiljø

5 motivere andre med ros

5 prøve å være oppmuntrende

5 ønske å være hjelpsom

5 like å være sammen med andre

5 være følsom og åpen

Hva motiverer en I’? (Hva gir energi)

5 å få offentlig anerkjennelse og sosial status

5 å ha et veltilpasset ansikt utad

5 å ha full talefrihet

5 å bli invitert med i alle sammenhenger

5 å slippe å bli kontrollert av andre

5 å slippe detaljorienterte og rutinepregede oppgaver

5 å få lov å komme frem med nye ideer

5 å få god innføring i nye oppgaver (unngå tabber)

5 å oppholde seg i et godt miljø

S: Spesialist

Kjennetegn:

En S’ kan:

5 følge gamle vaner og rutiner

5 være i ro på samme sted

5 være tålmodig og vennlig

5 være konsentrert om arbeidet

5 være pliktoppfyllende og lojal

5 lytte til andre

5 virke beroligende og støttende

5 frembringe spesielle evner, bli spesialist

5 være varsom og grundig

5 virke usikker

Hva motiverer en S? (Hva gir energi?)

5 å ha trygge og forutsigbare forhold

5 å ha kjente og kjære rutiner (vane menneske)

5 en jobb som ikke ødelegger privatlivet (ikke blande)

5 et begrenset arbeidsområde (en ting om gangen)

5 å ha god tid til å forberede seg

5 å få vite at jobben var gjort bra nok

5 ærlig verdsettelse, ikke smiger

5 å være en av gjengen (ikke leder)

5 muligheten til å spare (trygt å ha noe i bakhånd)

K: Kvalitetsbevisst

Kjennetegn:

En K’ kan:

5 være diplomatisk

5 like å kontrollere andre

5 like å lete for å finne feil

5 være kritisk og gjennomtenkt

5 være nøye på at kvaliteten er bra

5 være opptatt av standarder og forskrifter

5 fiksere på detaljer, men også ha «helikoptersyn»

5 trives best i vante omgivelser

5 virke avmålt og kjølig, men være følsom

5 frykte kritikk av utført arbeid

Hva motiverer en K? (Hva gir energi?)

5 å vite at de er trygge

5 å ha faste arbeidsrutiner

5 å få garanti for kvaliteten

5 omgivelser preget av stabilitet

5 å være med i arbeidsutvalg

5 nøktern verdsettelse av deres innsats (ikke skamros)

5 en forandring, hvis det gir bedre resultat

5 argumenter som bygger på kunnskap

Kategorier: Disk-modellen