Historikk om DISK-modellen og type-tenking

DISK er en forklaringsmodell for hvordan vi kan dele inn ulike typer atferd.Dette har menneskeheten syslet med i lange tider.

DISK er en forklaringsmodell for hvordan vi kan dele inn ulike typer atferd.Dette har menneskeheten syslet med i lange tider. Horoskoper, Kinesisk astrologi, Hippokrates, ja selv i Bibelen finner vi slike oppskrifter. Til forskjell fra disse bygger ikke DISK-modellen på stjernetegn og filosofiske antagelser, men på nøye vitenskapelig forskning. I denne artikkelen kan du lese om den historiske bakgrunnen for denne tenke-måten, og forskningen bak DISK-modellen.

Videoen under gir (på engelsk en kort innføring. Under videoen finner du det same og litt mer i tekst.
Hva bygger DISK- modellen på?

DISK er en forklaringsmodell for hvordan vi kan dele inn ulike typer atferd. Den gir en oppskrift på hvordan vi kan oppfatte og sette ord virkeligheten. Men den inneholder ingen absolutt sannhet om hvordan virkeligheten er. Dette har menneskeheten syslet med i lange tider. Horoskoper, Kinesisk astrologi, Hippokrates, ja selv i Bibelen finner vi slike oppskrifter. Til forskjell fra disse bygger ikke DISK-modellen på stjernetegn og filosofiske antagelser, men på nøye vitenskapelig forskning. I denne artikkelen kan du lese om den historiske bakgrunnen for denne tenke-måten, og forskningen bak DISK-modellen.

Historikk

Det generelle konseptet om adferdstyper går langt tilbake i tiden. Mange gamle skrifter fra forskjellige kulturer taler om forskjellige “typer” mennesker. Forskjellige religiøse skrifter – inkludert Bibelen og senere kristne og jødiske kilder – beskriver forskjellige mennesketyper.

Mange av disse forsøkene på å klassifisere eller “typifisere” mennesker identifiserer fire forskjellige mennesketyper og beskriver noen spesielle trekk i deres adferd. Noen filosofer relaterer disse forskjellene til nøkkel-elementer i vårt miljø; luft, vann, ild og jord. Andre modeller relaterer adferds-forskjeller til forskjellige kroppsvæsker.

En av disse modellene finnes i gamle skrifter fra kjente personer om Aristoteles og Hippokrates i det gamle Hellas. Disse modellene er på mange måter forbausende lik DISK-modellen som vil skal beskrive.

En oppdatert versjon av denne gamle modellen brukes fremdeles av flere nålevende kristne forfattere og lærere. De typene som er identifisert ved denne modellen omfatter:###

1. Kolerisk gul galle tilsvarer “D”

2. Sangvinsk blod tilsvarer “I”

3. Flegmatisk slimveske tilsvarer “S”

4. Melankolsk sort galle tilsvarer “K”

Det ser ut som at lederne og filosofene i de flest kulturer forstod at der er identifiserbare forskjeller mellom mennesker. De la merke til at disse forskjellene var forholdsvis stabile og forutsigbare. Det var derfor klart at mennesker ville være mer effektive i sin omgang med andre hvis de lærte å behandle disse forskjellige mennesketypene forskjellig.

Det 20. århundre.

Det 20. århundre var begynnelsen på det formelle studium av psykologi. En av de først omfattende studier av konseptet om typer finner man i Carl Jung’s arbeider. Han identifiserte fire funksjonelle typer: Sanser, føler, tenker og oppfatter; grovt sett tilsvarer disse fire typene i DISK modellen: D, I, S og K.

Dagens DISK-modell baseres på arbeidene til William Moulton Marston, en samtidig av Jung, han underviste på Columbia Universitetet. Hans forskning baserte seg på studier av såvel dyr som mennesker, og selv om han brukte en helt forskjellig fremgangsmåte passer hans resultater sammen med Jungs arbeider om typer.

Essensen i hans arbeide finner man i boken The Emotions of Normale People.

Dr. John Geier, tidligere direktør og professor i adferdsvitenskap og kommunikasjon i avdelingen for helseøkologi ved Minnesota Universitetet baserte sin forskning og avhandling på Marstons arbeide. Denne forskningen ledet til utviklingen av en personlighetsanalys som Dr. Geier først brukte i 1963. I 1977 dannet han Performax System International, Inc., som nå er en del av Carlson Learning Company. Dr. Geier og andre utviklet også en rekke andre beslektede verktøy og støttemateriell.

Den norske DISK-modellen har tatt opp i seg elementer fra MBTI (Meyer Briggs Type Indikator). MBTI er langt mer anvendt av psykologer, og er således et mer anerkjent psykologisk verktøy (i Norge). Den har tyngdepunktet sitt i i Legangers motivasjonsteori, og skiller seg slik ut fra de andre variantene.

Den norske DISK-modellen baserer seg på trekk-teori, som tar utgangspunkt i at en del sentrale trekk synes å være medfødt i mennesket – for eksempel om du er utadvendt eller innadvendt. Mange anerkjente forskere mener at 40% av våre trekk er medfødt, og at vi ut fra dette utvikler noenlunde faste mønstre av atferd. Vi blir altså nokså forutsigbare i like situasjoner.

Testene som Ea Management as benytter er utviklet av norske psykologer og baserer seg på kunnskaper fra en rekke tester innen trekk-teori, og er således en unik variant innen typologi.

Kategorier: Disk-modellen